2.3. İzleme

Programımız, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını takip etme ve değerlendirme ile ilgili her yıl faaliyet raporu hazırlamaktadır. Faaliyet raporları öğretim elemanlarının yıllık performans raporlarına göre düzenlenmektedir. Raporların izleme ve değerlendirmeleri Üniversitenin Personel Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.