2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi olarak turizm işletmeleri ve kamu işletmeleri ile öğrencilerin mesleki deneyimlerini arttıracak uygulamalı eğitime yönelik protokoller hazırlanması planlanmaktadır.