2.1. Planlama

Araştırma kaynaklarının planlanması, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü ve Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ile gerçekleştirilmektedir. İlgili birimler öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası araştırma alanlarında bilimsel faaliyetlere katılımı desteklemektedir.