2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Mezunlarının sahip olması gereken akademiyi temsil edebilecek yeterlilikte, bilgi, beceri ve nitelikler göz önünde bulundurularak;

  • Eğitim programlarının tekrar oluşturmak,
  • Sürekli olarak otel işletmelerinden geri bildirim alınarak programın amaçlarını saptamak
  • İhtiyaca yönelik yeni hedeflere belirlemek,
  • Saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğini gözlemlemek,
  • Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Sürekli iyileştirme ve farklılaşma bakış açısıyla kurumumuzda Kalite Yönetim Süreçleri Kalite Güvence Yönergesi ile teminat altına alınmıştır.