1.5. Kültürel Katkılar

Ulusal ve uluslararası akademik yayınların gerçekleştirilmesi ve turizmin iç ve dış  paydaşlarına kültürel katkılar sağlanması hedeflenmektedir.