1.4. Yönetim

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Bölüm başkanlığı tarafınca yönetilmektedir.

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcısı