1.3. Katkısal Politikalar

Birim, gerek turizm endüstrisinin çeşitli aktörleri ile işbirliği yaparak gerekse yerel halk ile etkileşime geçerek akademik, sektörel ve toplumsal odaklı toplantı ve etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.