1.1. Araştırma Stratejisi

Araştırma stratejisi doğrultusunda, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar konusunda aktif olarak kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile iş birlikleri kurmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Turizm işletmeciliği ve Otelcilik bölümü, kamu ve özel sektör işbirliğine yönelik iç ve dış paydaş  toplantıları  yapılması planlanmaktadır.

1.1.1. Ar-Ge Politikası

Araştırma politikamız, ulusal ve bölgesel düzeyde turizm endüstrisine ekonomik ve beşeri katkıda bulunacak, yerel kalkınmaya ve yaşam kalitesine destek sağlayacak akademik araştırmalara öncelik vermektir.

1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedefleri İle Uyumu)

Birim, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu 10. Kalkınma Planı (2014-2018), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve 3. Turizm Şurası Raporu (2017) doğrultusunda ulusal ve yerel önceliklerin tespitinde turizm endüstrisinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi ile uyumlu olarak araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

1.1.3. Araştırma Fırsatları

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite bünyesinde bulunan kütüphane imkanları hem ulusal, hem de uluslararası yayınlara ulaşımı sağlamakta ve araştırmalar için zemin hazırlamaktadır. Ulusal ve uluslararası gelişmeler, ihtiyaçlar ve paydaşların beklentileri doğrultusunda araştırmalar yapmak üzere üniversitemizde çok yönlü araştırma ve uygulama imkanları bulunmaktadır.

1.1.4. Öncelikli Alanlar

Önceliklerin belirlenmesinde uluslararası ve ulusal alanda turizme ilişkin yeniliklerin takibi gerçekleştirilirken yerel düzeyde paydaşlarla görüşmeler sağlanarak akademik çalışmalar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.

1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri

Program, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlararası araştırma faaliyetlerini desteklemektedir.

1.1.6. Araştırma Platformları

Birimin öğretim elemanları,  uluslararası düzeyde yürütülen akademik toplantılara ve fuarlara katılmaktadır.

1.1.7. Etik Değerler

Kurumun temel değerlerinden yola çıkılarak gerçekleştirilir.

1.1.8. Araştırma Çıktıları

Programımız veya üniversite bünyesinde alınan ödüller ve başarılar, kurumun bağlı bulunduğu üniversite sosyal ağları ve web sitesinde duyurulmaktadır.