3. Gelişim

Muhasebe ve Denetim bölümünde 182 Öğrenci eğitim almaktadır. Bölümde, muhasebe ve denetim alanında uzmanlıkları bulunan bir(1) proföser, bir(1) doçent, bir(1) Dr. Öğretim Üyesi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere 5 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Eğitim programında yer alan alan dışı ancak öğrencinin alması gerekli olan dersler diğer bölüm ve ya diğer üniversitelerden gelen öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğretim kadrosu alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bölümde bir Öğrenci işleri sorumlusu, bir tahakkuk sorumlusu ve bir sekreter olmak üzere toplam üç idari personel görev yapmaktadır.
Muhasebe ve denetim alanlarında sık kullanılan yazılımların öğretilmesi amacı ile bir adet 36 öğrenci kapasiteli bilgisayar labaratuvarı bulunmaktadır. Teknoloji tabanlı eğitimde sektörün ileri gelen yazılım kurumlarından “Mikro” yazılımdan gelen uzman kişilerin yardımı ile dersler yürütülmektedir. Ayrıca bölüm dersleri görsel iletişim tekniklerinden yansıtma aracı kullanılarak derslerde öğretilmek istenen bilgilerin pekiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Fakültemizde, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numaralı derslikler teorik derslerin yapıldığı mekânlardır. Her derslikte projeksiyon ve projeksiyon perdesi bulunmaktadır. Ayrıca her yerden kablosuz ağ erişimi mevcuttur. Muhasebe ve Denetim teorik derslerinin yapıldığı dersliklerde öğrencilerin mesleki bilgi birikimleri olgunlaştırılmaktadır.

Adet Metre kare Kapasite(kişi)
Sınıf 12 50
Sınıf 2 75
Toplantı Salonu 1 15
Bilgisayar Lab. 1 40
Konferans Salonu 1 100
Çalışma Odaları 16 234 15
Ambar, Arşiv 1 30
Yemekhane 1 150 100
Kantin 1 100 70
Araçlar Adet
Masaüstü Bilgisayar 57
Taşınabilir Bilgisayar 8
Projeksiyon 10
IP telefon 18
Fotokopi Makinesi 2
Yazıcılar 5
Tarayıcı 1