4. Endüstriyel

Birim sorumluluğu doğrultusunda, başta eğitim-öğretim programları olmak üzere, araştırma merkezleri, sürekli eğitim merkezi ve kamu, özel kuruluş ve STK’lar ile işbirlikleri çerçevesinde topluma katkı sağlayacak proje geliştirmekte ve yürütmektedir.