2. Ekonomik

Muhasebe ve Denetim Lisans Program öğrencileri gerek program gerekse yüksekokul bünyesinde istihdam edilen personel Bozüyük’te alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım ve benzeri harcamalar ile bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Muhasebe ve Denetim Lisans program öğrencilerinin Bozüyük’te ve çevrede faaliyet gösteren bağımsız denetim şirketleri, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Yaminli Mali Müşavir ofislerinde, özel ve kamu kurumlarında zorunlu staj yapmaları bölge ve ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı ekonomik katkılar sağlamaktadır.