1. Demografik

Programımızda 182 öğrenci, 5 akademik personel ve fakültede 6 idari personel görev yapmaktadır. Birimimizin varlığı Bozüyük ilçesinin büyümesine yol açan sanayi, ticaret, turizm gibi alanlarda nüfus ve göç verilerini değiştirmektedir. Kısa zamanda, yüzlerce öğrenciye kavuşan kentin nüfus artış hızı ve net göç oranları yükselmiştir. Bu durum nüfus artışı, konut talebini, tüketiciyi, istihdamı, ulaşım kanallarına ihtiyacı, sosyal donatılara, kültürel faaliyetlere olan talebi de artırmaktadır.