Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Mezunlarını uluslararası düzeyde mesleki yeterliliğe sahip, disiplinler arası çalışmayı özümsemiş, girişimci, yenilikçi, bilim ilkelerini benimseyerek düşünen ve üreten, bireylere, ülkelerine ve çevreye duyarlı ve muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar olarak yetiştirmektir. İşletme dünyasının, muhasebe ve denetçi istihdamında en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı bölüm ve fakülte olmak.

Vizyonumuz:

Dijital çağa ayak uydurmak ve eğitim ve öğretim programlarımızı dijital dönüşüme hazır hale getirmek,

Öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uygun beceriler ile mezun olmalarını sağlamak,

Üniversite-sanayi ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile güç birliği yapmak

İş dünyasının ihtiyaçlarını anlayarak yenilikçi işletme-muhasebe-denetim araştırmaları yürüten ve yaygınlaştıran öncü bir bölüm olmak