İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni