Bölüm Kurulları

Koordinatörlükler Görev Ünvan Ad/Soyad
ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ Koordinatör Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Koordinatör Yard. Arş. Gör. Arif DAMAR
Koordinatör Yard. Arş. Gör. Enes ÖZCAN
FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Koordinatör Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Koordinatör Yard. Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ Koordinatör Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Koordinatör Yard. Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
Komisyonlar
STAJ KOMİSYONU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
Üye Doç. Dr. Berna DEMİR
İNTİBAK, YATAY-DİKEY GEÇİŞ, VE MUAFİYET KOMİSYONU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Üye Doç. Dr. Berna DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Üye Doç. Dr. Berna DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
Kurullar
BİRİM KALİTE KURULU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Üye Doç. Dr. Berna DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
Üye Arş. Gör. Arif DAMAR
Üye Arş. Gör. Enes ÖZCAN
BÖLÜM AKADEMİK KURULU Kurul Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Üye Doç. Dr. Berna DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY
BOLOGNA SÜRECİ SORUMLULARI Sorumlu Doç. Dr. Berna DEMİR
Sorumlu Arş. Gör. Enes ÖZCAN