Ders Planı

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Z 2 + 0 2 2
MTM101 Matematik I Z 3 + 0 4 4
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 + 0 2 2
MUD108 Muhasebeye Giriş Z 3 + 0 5 5
TRK101 Türk Dili I Z 2 + 0 2 2
ENG101 İngilizce I Z 2 + 0 2 2
UBY101 Hukukun Temel Kavramları Z 3 + 0 4 4
MUD101 Mikro Ekonomi Z 3 + 0 5 5
MUD103 İşletmeciliğin Temel Kavramları Z 3 + 0 4 4
Toplam : 30 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD102 Makro Ekonomi Z 3 + 0 5 5
TRK102 Türk Dili II Z 2 + 0 2 2
MUD201 Finansal Muhasebe I Z 3 + 1 5 5
ENG102 İngilizce II Z 2 + 0 2 2
MUD104 Borçlar Hukuku Z 3 + 0 5 5
MUD110 Yönetim ve Organizasyon Z 3 + 0 5 5
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 + 0 2 2
MTM102 Matematik II Z 3 + 0 4 4
Toplam : 30 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD202 Finansal Muhasebe II Z 3 + 1 5 5
MUD203 İstatistik I Z 2 + 1 4 4
MUD205 Ticaret Hukuku Z 3 + 0 4 4
MUD209 Mesleki İngilizce I Z 4 + 0 4 4
MUD207 Muhasebede Paket Programlar I Z 3 + 1 5 5
MUD227 Pazarlama Yönetimi S 3 + 0 4 4
MUD229 Ticari Belgeler S 3 + 0 4 4
MUD233 Adli Muhasebe S 3 + 0 4 4
MUD226 Girişimcilik S 3 + 0 4 4
MUD235 Ofis Yazılımları I S 3 + 1 4 4
Toplam : 30 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD204 İstatistik II Z 2 + 1 3 3
MUD200 Staj I Z 0 + 2 2 2
MUD212 Mesleki İngilizce II Z 4 + 0 4 4
MUD214 Şirketler Muhasebesi Z 3 + 1 4 4
MUD210 Muhasebede Paket Programlar II Z 3 + 1 5 5
MUD206 Vergi Hukuku Z 3 + 0 4 4
MUD222 Meslek Yasası ve Meslek Etiği S 3 + 0 4 4
MUD234 Ticari Matematik S 3 + 0 4 4
MUD236 Stratejik Yönetim S 3 + 0 4 4
MUD224 Örgütsel Davranış S 3 + 0 4 4
MUD238 Ofis Yazılımları II S 3 + 1 4 4
Toplam : 30 30
5. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD301 İşletme Finansmanı Z 3 + 0 4 4
MUD311 Mesleki İngilizce III Z 4 + 0 4 4
MUD303 Maliyet Muhasebesi Z 3 + 1 4 4
MUD309 Denetim Z 3 + 0 4 4
MUD313 Türk Vergi Sistemi Z 3 + 0 4 4
MUD335 Türkiye Ekonomisi S 3 + 0 5 5
MUD325 Sosyal Politika S 3 + 0 5 5
MUD329 Hizmet Pazarlaması S 3 + 0 5 5
MUD321 Kurumsal Risk Yönetimi S 3 + 0 5 5
MUD337 Halkla İlişkiler S 3 + 0 5 5
MUD333 Kurumsal Yönetim S 3 + 0 5 5
MUD331 İhtisas Muhasebeleri S 3 + 0 5 5
Toplam : 30 30
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD308 Mali Tablo Analizi I Z 2 + 1 4 4
MUD314 Mesleki İngilizce IV Z 4 + 0 4 4
MUD306 Uluslararası Muhasebe Standartları Z 3 + 0 4 4
MUD302 Uluslararası Denetim Standartları Z 3 + 0 4 4
MUD304 Yönetim Muhasebesi Z 3 + 1 4 4
MUD326 İç Kontrol ve İç Denetim S 3 + 0 4 4
MUD328 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi S 2 + 1 4 4
MUD332 Uluslararası Pazarlama S 2 + 1 4 4
MUD334 Temel Sigortacılık Uygulamaları S 2 + 0 2 2
MUD336 Banka ve Sigorta Muhasebesi S 3 + 0 4 4
MUD324 İnsan Kaynakları ve Yönetimi S 2 + 0 2 2
Toplam : 30 30
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD405 Mali Tablolar Analizi II Z 2 + 1 5 5
MUD413 Finsansal Piyasalar ve Kurumlar Z 3 + 0 4 4
MUD401 Muhasebe Bilgi Sistemi Z 3 + 0 5 5
MUD415 Mesleki İngilizce V Z 4 + 0 4 4
MUD407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 3 + 0 3 3
MUD443 Topluma Hizmet Uygulaması I S 3 + 0 3 3
MUD439 Muhasebe ve Denetim Atölyesi I S 2 + 1 3 3
MUD421 Etkili İletişim ve Sunuş Teknikleri S 2 + 0 3 3
MUD437 Araştırma Yöntemleri S 3 + 0 3 3
MUD441 Muhasebe ve Denetim Semineri I S 3 + 0 3 3
Toplam : 30 30
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü T+U Saat U.Kredi AKTS
MUD412 Mesleki İngilizce VI Z 4 + 0 4 4
MUD404 Muhasebe ve Denetimde Uygulamalar Z 0 + 4 10 10
MUD410 VIP Mikro Muhasebe İleri Teknoloji Uygulamaları Z 3 + 0 6 6
MUD422 Muhasebe ve Denetim Semineri II S 3 + 0 5 5
MUD432 Muhasebe ve Denetim Atölyesi II S 3 + 0 5 5
MUD426 İletişim Teknikleri ve Bireylerarası İletişim S 3 + 0 5 5
MUD430 Topluma Hizmet Uygulaması II S 3 + 0 5 5
Toplam : 30 30