4.5. Hedefler

2017-2021 stratejik planına göre stratejik hedeflerimiz belirlenmiştir. Ancak yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda öncelikli hedeflerimiz ve yakın gelecekti hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Öncelikli hedefimiz dijitalleşmenin muhasebe ve denetim alanına büyük etkisinden dolayı eğitim içeriğimizi dijital gelişmelere uyumlaştırmak ve dijital teknolojilere sahip öğretim elemanı istihdam etmek ve eğitim-öğretim alt yapımızı dijital dönüşümünü sağlamaktır. Ayrıca yakın gelecekteki hedeflerimiz aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır

  • Öğrencilerin staj olanaklarını geliştirmek
  • Sanayi ve iş dünyasıyla ortaklık anlaşmaları yapmak
  • Yeni öğretim üyeleri istihdam ederek mevcut öğretim üyelerimizin ders yükünü azaltmak
  • Teknolojik alt yapımızı zenginleştirmek
  • Sanal denetim laboratuvarı oluşturmak
  • Dijital kütüphane çalışmalarına başlamak