4.4. Değerler

Muhasebe ve denetim alanının gerektirdiği etik değerlere sahip ve mesleki uygulamalarda mesleğin gerektirdiği dikkat ve özene sahip öğrenciler yetiştirmek en önemli değerlerimiz arasındadır.

 • Bilimsel anlamda özgür
 • Güvenilir,
 • Kurumsal anlamda özerk,
 • Gelişen ve geliştiren,
 • Şeffaf ve hesap verebilen
 • Katılımcı ve farklılıklara saygılı
 • Paydaşlarıyla sürekli işbirliği,
 • Yenilikçi, girişimci
 • Rekabetçi,
 • Kalite odaklı,
 • Öğrenci odaklı,
 • Etik ilkelere sahip,
 • Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
 • Toplumsal olaylara duyarlı
 • Sorun, çözücü
 • Hoşgörülü olmak,
 • Sürdürülebilir olmak