4.3. Vizyon

  • Dijital çağa ayak uydurmak ve eğitim ve öğretim programlarımızı dijital dönüşüme hazır hale getirmek,
  • Öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uygun beceriler ile mezun olmalarını sağlamak,
  • Üniversite-sanayi ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile güç birliği yapmak
  • İş dünyasının ihtiyaçlarını anlayarak yenilikçi işletme-muhasebe-denetim araştırmaları yürüten ve yaygınlaştıran öncü bir bölüm olmaktır.