4.3. İnformal Öğrenme

Muhasebe ve Denetim Lisans Programında “Ders Dışı Etkinlik” ve “Sosyal Sorumluluk” gibi derslerin müfredatta yer alması informal öğrenmeyi sağlamaktadır. Ayrıca ders saatleri dışında da öğretim üyesi/elemanı, öğrencilere informal öğrenme konusunda destek vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.