4.2. Tedarik Güvencesi

Söz konusu hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında tedarik edilmektedir. Hizmetlerin kalitesi şartname ve sözleşme hükümlerince güvence altına alınmakta ve alanında uzman kişilerden oluşturulan kontrol teşkilatlarıyla takibi düzenli olarak sağlanmaktadır. Eksik görülen hususlar şartname hükümlerine göre değerlendirilerek yükleniciye idari para cezası olarak yansıtılmak suretiyle hizmet kalitesi belirlenen standartlarda tutulmaya çalışılmaktadır.