4.2. Misyon

  • Muhasebe ve denetim alanında gerekli olan  mesleki yeterliliğe sahip,
  • Disiplinler arası çalışmayı özümsemiş,
  • Girişimci, yenilikçi, bilim ilkelerini benimseyerek düşünen ve üreten,
  • Bireylere, ülkelerine ve çevreye duyarlı ve muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf,
  • Analitik düşünebilen, teknolojiyi kullanabilen,
  • Problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar olarak yetiştirmek,
  • İşletme dünyasının, muhasebe ve denetçi istihdamında en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı bölüm ve fakülte olmak.