4.1. Kabul

Bölüm: ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Sınavı(YKS) sonuçlarına göre EA türünde öğrenci almaktadır.

4.1.1. Birim, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler

Tüm programların kabul koşulları Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilmektedir.

4.1.2. Öğrenci (Kabul, Gelişim, Tanınma ve Sertifikalar)

4.1.2.1. Kabul

Muhasebe ve Denetim Lisans Programımız, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar (YKS, DGS vb.) sonucunda program yönergesine uygun olan kriterlere göre bölüme öğrenci kabul etmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan diğer sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda Rektörlükçe oluşturulan Komisyon’un değerlendirmesi sonucunda kayıt hakkı kazanmaktadır. Bunların yanı sıra Yatay ve Dikey geçiş ile de programlara öğrenci kabul edilmektedir.

4.1.3. Uyum (Yeni Öğrenci Uyumu)

4.1.3.1. Mentörler

Öğrenciler, akademik konularda rehberlik amacıyla etkileşimli danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları, derse devamları ve eğitim öğretim süreciyle ilgili diğer bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile izlenmektedir. Bu izleme sürecinde elde edilen bilgiler öğrencilerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili sorunlarının giderilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesinde kullanılmaktadır. Programda öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri boyunca aynı öğretim elemanın danışmanlığında eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

4.1.4. Başarılar (Öğrenci Başarıları)

Başarılı öğrencilere dönem sonlarında Onur ve Yüksek Onur Belgeleri takdim edilmektedir.

4.1.5. Danışmanlar (Akademik)

Muhasebe ve Denetim Lisans Programımızda her öğrenci için bölüm başkanlığı tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda her bir birim için ilgili birimin öğrencilerinin ders kayıt kabul ve akademik durumlarını takip eden bir sekretarya bulunmaktadır. Özellikle öğrencinin program içindeki ilgi ve performansına dayalı olarak akademik danışmanları tarafından seçeceği dersler ve alacağı eğitimler ile ilgili bilgilendirmeler dönemsel olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencinin alan içinde uzmanlaşması sağlanarak, akademik durumları sürekli izlenmekte ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin lisansüstü programlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Tüm öğretim üye ve elemanlarının haftalık danışmanlık ve görüşme saat çizelgeleri haftalık programları ile birlikte kapılarına asılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin akademik danışmanları ile görüşmeleri düzenlenmektedir.

1.Sınıf: Arş. Gör. Enes ÖZCAN

2.,3. ve 4. Sınıflar:

Doç. Dr. Berna DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY

Arş.Gör. Arif DAMAR

4.1.6. Öğrenci Hareketliliği

Öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla tüm programlarda bulunan dersler Bologna Süreci’ne uyumlu biçimde hazırlanmış olup ders ve kredi tanınırlığı, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı pek çok üniversite ile öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır.

İçeriğin güncel tutulmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir çözüm elde için öğretim elemanlarının yürütecekleri derslerin Bologna içeriklerini yarıyıl başlarında güncellemeleri talep edilmesi planlanmaktadır. Bununla beraber bölüm başkanı onayı olmadan dersin açılması mümkün olmayacaktır.

Öğrenci Eğitim-Öğretim Yılı Üniversite/Ülke
Ayşenur ATALAY 2017-2018 Universita Degli Studi Del Sannio/İtalya
Melike ÖZTÜRK 2017-2018 Universita Degli Studi Del Sannio/İtalya

4.1.7. Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçişli öğrencilerin kabullerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanmaktadır.