3.6. Birim Hafızası

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere veriler raporlanmaktadır. Bu işlemler hem arşivde hem de dijital ortamda saklanmaktadır.