3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği 2015 yılı başından itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sağlanmaktadır. Belge ve EBYS modül yönetimleri sadece birim yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bilgilendirmelere yönelik süreç ve belge izlemeleri bu sistem üzerinden yapılmaktadır.