3.4. Veri Toplama

İç ve dış değerlendirme sürecinde verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi üniversitemizce ilan edilen iş takvimine uygun olarak yürütülmektedir. İş takvimi planında veri toplama süreci akademik personel ve idari personel işbirliğiyle yürütülmektedir.