3.4. Teşvikler

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi  ile tüm öğretim üyelerinin katlımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir. Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında akademik personelin akademik ve teknik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

3.4.1. Karar Yöntemleri

Birimde YÖK Akademik Teşvik uygulaması Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf kapsamında birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonları aracılığıyla teşvikler değerlendirilerek, üst komisyon olan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna sonuçlar iletilerek burada son karara bağlanılmaktadır.

Araştırmacıların uluslararası bilimsel deneyiminin yüksek olması için dil yeterliliklerinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için araştırmacıların belirli kriterler çerçevesinde yurt dışına dil eğitimine gönderilmektedir. Birim akademik personelinden yurt dışına dil eğilimi programına katılmak isteyenler “Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Icerik/6489/DosyaEki/2-%20USUL%20VE%20ESASLAR.pdf” kapsamında Kurum tarafından belirlenmiş kriterlere göre uygunlukları değerlendirilmekte ve dil eğitimlerine katkı sağlanmaktadır.

3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;

Birim teşvik ölçümleri YÖK Akademik Teşvik uygulaması Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf kapsamında değerlendirilmektedir.