3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri için ölçme yöntemleri;

Birimde her yıl Akademik Personel Faaliyet Raporları aracılığıyla akademik personelin faaliyet türü ve yayın türü sayı bilgileri Bölüm başkanlıklarına rapor edilmektedir.

Ayrıca her eğitim dönemi için yıllık olarak Akademik Personel Faaliyet Raporları fakülte akademik personeli tarafından formlar vasıtasıyla elektronik ortamda hazırlanmakta, öğretim üyesinin vermekte olduğu önlisans, lisans, yüksek lisans dersleri, ders saatleri, AKTS’leri, dersi tamamlayan öğrenci sayıları, danışmanlıkları tamamlanan ve devam eden tez bilgileri, tamamlanan ve devam eden projeler, yürütülen jüri üyelikleri, yayınlanan kitap, makale, bildiri vd. akademik çalışmalar ve diğer akademik faaliyetlerin rapor edilmesi sağlanmaktadır. Hazırlanan bu raporlar öğretim üyeleri tarafından kutuphane@bilecik.edu.tr adresine de mail edilerek burada da toplanmaktadır.

Üniversitemiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçları akademik teşvik dosyaları ile de yıllık olarak izlenmektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi ilgili komisyon tarafından takip edilmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu için Üniversite senatosundan geçen atama yükseltme yönergesi uygulanarak ilgili personelin 3 yıllık akademik çalışmaları talep edilmekte ve komisyonlar aracılığıyla incelenerek yeniden atamaları gerçekleştirilmektedir.