3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri ilgili birimlerle görüşülerek ve üst yönetimin görüşleri alınarak toplanmaktadır.

3.2.1. Desteklemeler

Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerini etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi paylaşımı Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sağlanmaktadır.