3.1. Yetkinlikler

Birimde işe alınan/atanan akademik personelin gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına almak için senatodan geçen atama yükseltme yönergesini uygulamaktadır. Bu yönergede akademik tüm faaliyetler puanlama ile değerlendirilerek azami puan uygulaması ile kadroya atanma şartlarını taşındığına karar verilmektedir.

Atama ile ilgili yönerge ve yönetmelikler için tıklayınız.