2.7. Ortak Hedefler

Üniversite bünyesinde yeni başlanan kalite süreçlerine bağlı olarak kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak için karar alma süreçlerinde görüş istenmesi durumunda bölüm olarak katkı sağlanmaktadır.