2.7. Bilgilendirmeler

Program çıktılarına ilişkin bilgilendirmeler öğrenci bilgi sistemi (OBS) ile öğrencilerimize, EBYS ile idari ve akademik personele, bölüm web sitemiz  aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca, yapılan toplantı ve kurullar neticesinde de paydaşlarla paylaşılmaktadır.