2.6. İyileştirmeler

Ders programının ve ders içeriklerinin ders öğrenme kazanımlarına yönelik iyileştirme çalışmaları  her yıl Mart ayının ilk haftası düzenli olarak yapılır.