2.5. İzlemeler

Program yeterlilikleri ve ders öğrenme kazanımları arasındaki uyumu sağlayabilmek amacıyla dönem sonlarında öğrencilerin not başarıları dikkate alınarak süreci takip etmek planlanmaktadır. Bu amaçla yapılacak dönem sonu toplantılarında o dönem ders veren öğretim elemanları ile değerlendirme toplantısı yapılması ve program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak, eğitim-öğretim dönemleri sonunda öğrencilerimize anket uygulanması planlanmaktadır.