2.5. Değerlendirmeler

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara başlanılmıştır.