2.4. Temsil

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı ile yapılmaktadır.