2.4. Güvenceler

Ders Bilgi Paketleri;

2.4.1 Bilgi formları

Ders bilgi formlarına http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2.4.2.Uygulama Dosyaları

2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulama dosyaları hazırlanacaktır.

 • 2.4.2.1 Uygulama Çizelgesi

2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulama çizelgeleri hazırlanacaktır.

 • 2.4.2.2 Değerlendirme Raporları (öğretim üyesi)

Öğretim üyelerinin derslerine ilişkin öğrenci değerlendirmeleri anketler vasıtasıyla dönem sonlarında yapılacak olup, bu uygulama da 2018-2019 öğretim yılından itibariyle yapılmaya başlanacaktır.

 • 2.4.2.3 Anket Sonuçları (öğrenci değerlendirme)

Öğrenci memnuniyet anketleri uygulanmakta olup, sonuçlar http://bologna.bilecik.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 • 2.4.2.4 Sınav Dosyaları

2018-2019 öğretim yılından itibaren her derse ilişkin sınav dosyaları tutulmaya başlanacaktır

 • 2.4.2.5 Sınav Soruları ve Puanları

2018-2019 öğretim yılından itibaren ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavlarının sınav soruları ve puanlamaları yapılarak birimimize teslim edilecektir.

 • 2.4.2.6 Soruların Çözümleri

2018-2019 öğretim yılından itibaren ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavlarının cevap anahtarları hazırlanarak birimimize teslim edilecektir.

 • 2.4.2.7 En yüksek- orta – en düşük Cevap Kağıdı Fotokopisi

Sınav kağıtları birimimiz arşivinde saklanmaktadır. Ancak, 2018-2019 öğretim yılından itibaren her dersin ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavlarında en yüksek notu alan, en düşük notu alan ve orta seviyede not alan öğrencilerin kağıtları çoğaltılarak saklanacaktır.

 • 2.4.2.8 Ders ile ilgili Proje Dosyaları

2018-2019 öğretim yılından itibaren derslerle ilgili proje dosyaları tutulmaya başlanacaktır.

 • 2.4.2.9 En iyi Proje/Uygulama

2018-2019 öğretim yılından itibaren derslerle ilgili en iyi proje/uygulama dosyaları tutulmaya başlanacaktır.

 • 2.4.2.10 Resmi Not Listesi

2018-2019 öğretim yılından itibaren ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavlarının resmi not listeleri birimimize teslim edilecektir.

2.4.3 Ders Uygulama Dosyaları

2018-2019 öğretim yılından itibaren ders uygulama dosyaları tutulmaya başlanacaktır.

 • 2.4.3.1 Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

2018-2019 öğretim yılından itibaren program çıktıları değerlendirme raporu tutulmaya başlanacaktır.

 • 2.4.3.2 Dersin Program Çıktıları Matrisi

Dersin program çıktıları matrisine http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 • 2.4.3.3 Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Anketi

Öğrenme çıktılarını değerlendirme anketleri bölümümüzde dış paydaşlar olarak mezun öğrencilere, öğrencilerimizin çalıştığı işletmelerin işverenlerine ve öğrencilerimizin çalışma potansiyelinin olduğu işletmelerin işverenlerine olmak üzere üç farklı hedef kitleye, ayrıca iç paydaş olarak da öğretim elemanlarına uygulanarak toplamda dört farklı hedef kitlenin bu konuda görüşü alınmaktadır.

 • 2.4.3.4 Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik öneriler)

Yukarıda bahsedilen anketlerin son kısımlarında dış paydaşlarımızın ve iç paydaşlarımızın öneri ve görüşlerinin alındığı kısımlar bulunmaktadır. Böylelikle program çıktılarının sağlanmasına yönelik öneriler alınmaktadır.