2.3. Paydaş katkıları

Derslerin çıktıları bilgi paketleri internet sayfalarında kamuoyu ile paylaşılmakta ve iç ve dış paydaşların kontrolüne sunulmaktadır. Ayrıca programımızda yapılan vize,final sınavları, proje ödevleri, sunumlar ve bitirme seminerleri ile etkin ölçme değerlendirme sistemi ile güvence altına alınmaktadır.