2.2. Yöntemler

İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır. Paydaş katkıları anketler ve yüz yüze görüşmeler sonucu alınmaktadır.