2.2. Gruplar

Muhasebe ve Denetim Lisans Programı  tüm akademik personeli birim kalite komisyonunda yer almaktadır. Ayrıca üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında akademik ve idari birimlerde oluşturulmuş bulunan Birim Kalite Kurulları ve Kalite Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Uygulamalı Bilimler Fakülte kalite komisyonu ekli belgede yer almaktadır.

Kalite Komisyonu için tıklayınız