2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;
Çalışmalar sürdürülüyor.