2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Üniversitemizde Kalite Yönetim Süreçleri Kalite Güvence Yönergesiyle teminat altına alınmış olup, bu yönerge çerçevesince kalite bazlı nitelik geliştirme süreçleri devam etmektedir.

Kalite Güvence Yönergesine erişmek için tıklayınız.

  • Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri her seviyede saptadıktan ve değerlendirildikten sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturmak,
  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,
  • Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması,