2.1. Güncelleme

Ders programları işletmelerin güncel ihtiyaçları ve muhasebe eğitiminde meydana gelen değişiklikler temel alınarak her yıl Mart ayının ilk haftası bölüm akademik kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Güncellemeler gerekli ise; üniversite öğrenci işleri dairesi başkanlığı ve İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır.