Misyon ve Vizyon

Tanıtım

Uluslararası ilişkiler disiplini, günümüzde küreselleşen dünyayı anlayabilmek ve bu eksende yaşanan olayları analiz edebilmek için gün geçtikçe daha da değerlenmiştir. Uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet-dışı aktörlerin ilişkilerini inceleyerek eleştirel ve bilimsel bakış açısı oluşturabilecek bir eğitimi kendine ödev edinmiştir. Bu bağlamda, bölümümüzün temel amacı, dünya standartlarında disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunarak, geniş vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyon

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, ulusal ve küresel düzeyde siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ışığında eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı, yeniliklere açık, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, bilinçli ve bilgi birikimini uygulayabilecek bilinç ve sorumluluğa sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Program özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, siyasi tarih ve uluslararası hukuk gibi alt ana bilim dallarına ilişkin kavramsal bilgileri güncel konularla sentezleyerek ilgili çalışma ve öğrenme olanağı sağlamaktadır.

Bölümümüz mezunlarının, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kamu kurulusunda, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çok-uluslu şirketlerde, medyada ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde istihdam edilebilecek donanıma sahip bir eğitim almış olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, akademik kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam edebilecektir.