4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

YÖK tarafından tüm üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak kabul edilen Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri, Bölüm Başkanlığımız tarafından Türkçeyi doğru ve iyi kullanma becerisini edinmiş; Türkçe bilim, kültür ve sanat yayınlarını kolaylıkla okuyup anlayabilecek; ayrıca bilim, kültür ve sanat alanında Türkçe metinler üretebilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, öğrenen, düşünen bireyler yetiştirmek doğrultusunda yürütülmektedir. Birimimiz Türk Dili I ve Türk Dili II derslerini bu amaçlar doğrultusunda yürütmekle yükümlü olduğu için araştırma ve geliştirme stratejimiz bulunmamaktadır.

4.1.1. Araştırma Stratejisi

4.1.2. Bütünleşik Politikalar

4.1.3. Katkısal Politikalar

4.1.4. Kalkınma Hedefleri

4.1.5. Kültürel Katkılar