2. Kalite Güvence Sistemi

  • Program akreditasyonu

Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

  • Laboratuvar akreditasyonu

Laboratuvar akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

  • Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …)

Birimimizde kalite standartları ve belgelendirmeye yönelik çalışmalar yapılmamaktadır.