1.6. Organizasyon Şeması

Bölümümüzde 1 öğretim üyesi (Bölüm Başkanı) ve 5 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 6 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde görev yapan akademik personel, Bölüm Başkanına bağlı olup Bölüm Başkanının izin ve yetkilendirmesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Birimin evrak, yazışma gibi işlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş herhangi bir idari personel bulunmamaktadır.

Doç. Dr. Hacı İbrahim DEMİRKAZIK Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Bihter ÜNAL Bölüm Başkanı Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. H. İbrahim ERTÜRK Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Sabanur YILMAZ Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Murat YATAĞAN Öğretim Elemanı