4.4.4.Ranking derecesi

Bölümümüz Rektörlüğe bağlı bir birim olduğundan, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta olduğu belirlenmemiştir.