Tanıtım

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan ve Aşağıköy Mevkii’nde yer alan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanının yaklaşık büyüklüğü 211 dekar’ dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında asma fidanı üretim istasyonu olarak kurulmuş ve uzun yıllar bu amaca hizmet etmiştir. Doksanlı yılların sonunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne devredilmiş ve sonrasında özel sektör tarafından işletilmiştir. 2007 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ve 2013 yılında Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin kurulması ile alanın tahsisi Üniversiteye yapılmıştır. Alanda, Uygulama ve Araştırma çalışmalarında gereksinim duyulan makine-teçhizat bulunmakta ve sulu tarım yapabilmektedir. 2021 yılında Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezine bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Alanında bulunan hizmet binasında, araştırmacıların çalışabilmeleri için laboratuvarlar, atölye ve depolar yer almaktadır.

Uygulama ve Araştırma Alanı; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Biyosistem Mühendisliği ve Bitki Koruma Bölümlerinin öğretim elemanları ile Üniversitenin bitki–toprak–su kaynakları üzerine araştırmalar yapan tüm öğretim elemanlarının çalışmalarında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Fakültemizin lisans öğrencileri de bu alanda uygulama yapma fırsatı bularak teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiştirmektedirler.

Uygulama ve Araştırma Alanında birçok proje yürütülmektedir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri tarafından desteklenen ve doktora tez çalışmalarının bir bölümünün gerçekleştirildiği bu çalışmaları şöyle sıralamak mümkündür;

  • Farklı yem bitkilerinin adaptasyon ve ıslah çalışmaları
  • Farklı üzüm çeşitlerinin adaptasyon denemeleri
  • Aspir bitkisinin destekleme sulamasının verim ve ürün kalitesine etkileri
  • Faklı buğday çeşitlerinin verim ve ürün kalite özelliklerinin belirlenmesi
  • Domates bitkisinin malçlı ve malçsız koşullarda su – verim ilişkilerinin belirlenmesi (Doktora Tezi çalışması)
  • Soya fasulyesinde hasadı kolaylaştırıcı yaprak döktürücü uygulamasının etkileri (Doktora Tezi)
    • Mısır- Baklagil karışımlarının ot ve silaj verimlerinin tespiti
  • Nohut-Mercimek Adaptasyon çalışmaları
  • Buğday – Arpa – Yulaf adaptasyon çalışmaları

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanı, Üniversitenin tematik alanlarından biri olan Biyoteknoloji kapsamında yapılan araştırmalara da ev sahipliği yapmaktır.

04.11.2020 tarihinde yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği Üniversitemizde “Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına karar verilmiştir. 15 Şubat 2021 tarih ve 31396 sayılı Resmi Gazetede  “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayınlanmıştır.