5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Üniversitemiz ve birim ve bölümümüz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (http://www.bilecik.edu.tr/), (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/)